Skrota bilen?

När du skrotar bilen hos oss genomgår bilen alltid miljömässigt riktig hantering där allt farligt avfall samlas in och destrueras, användbara delar återanvänds och resten återvinns till minst lagstadgade 95%.
Bättre, effektivare och miljöriktigare kan det inte göras.
Kom till oss med bilen, men glöm inte ta med det senaste gula reg.-beviset (del 2) och legitimation så fixar vi resten.

Ersättning:

Till alla som väljer att skrota bilen på MärkesDemo Valla/Atracco Valla betalar vi ut ersättning om bilen är komplett och har katalysator.
Bilar utan katalysator tar vi emot men betalar inte ut någon ersättning.
Vi gör utbetalning till bankkonto så ta med ett kontonummer vid inlämning av bil.

Ring för aktuell ersättning.